תקנון לקוחות: מבצע לאומי קארד

 

28/05/18

 

תקנון לקוחות: מבצע לאומי קארד

1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י. או החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות "לאומי קארד" בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 1. ההטבה
 • כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיה מדגם OLED65B7Y או OLED55B7Y בכרטיס "לאומי קארד" בלבד יהיה זכאי לקבל סאונד בר מדגם SJ3 במתנה כולל הובלה והתקנה חינם, בכפוף לתקנון זה.
 • שווי הסאונד בר מדגם SJ3 - 800 ₪
 1. תקופת המבצע

המבצע יחל ב 29/05/2018 -ועד לתאריך  15/07/2018 ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים.

 1. מימוש ההטבה
 • תקופת מימוש – רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל.
 1. תנאי המימוש:
 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי "לאומי קארד" בלבד.
 • הובלה והתקנה ע"י חברת ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ.
 • ההטבה תימסר במעמד ההתקנה של המסך ע"י ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ לכתובת המופיעה על גבי החשבונית בלבד.
 1. סייגים למימוש:
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
  • אין כפל מבצעים.
  • אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבות.
  • ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל. 
 1. מדיניות ביטול

ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 • המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א - 2010.
 • המוצר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף לאמור בדין
 1. כללי
 • מינימום יחידות למבצע: 500 יחידות מכל דגם.
 • אחריות למסך: 3 שנים.
 • אחריות לסאונד בר: 1 שנה.
 1. המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
 2. קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
  • המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:         hye.co.il.
  • המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי הטלוויזיות וההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
  • האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר.