תקנון לקוחות: מבצע 1+1 LG

 

1/08/18

 

תקנון לקוחות: מבצע 1+1 LG

 1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן: "ח.י. או החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע 1+1 בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 1. ההטבה
 • כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיה מהדגמים המפורטים מטה בלבד
 • 55SK8500Y
 • OLED55C8Y
 • 65SK8000P
 • 65SK8500Y
 • 65SK9500Y
 • 75SK8100P
 • OLED65C8Y
 • OLED65E8Y
 • OLED77C8Y

יהיה זכאי לקבל טלוויזיה 4K מדגם 43UJ620Y במתנה.

 • שווי הטלוויזיה- 1990 ₪
 1. תקופת המבצע

המבצע יחל מתאריך 09/08/2018 ועד לתאריך 30/09/2018 ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים.

 1. מימוש ההטבה
 • תקופת מימוש – רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל.
 1. תנאי המימוש:
 • הובלה והתקנה ע"י חברת ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ.
 • ההטבה תימסר במעמד ההתקנה של המסך ע"י ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ לכתובת המופיעה על גבי החשבונית בלבד.
 • במידה והלקוח לקח מסך ישירות מהחנות על המשווק (החנות ממנה רכש הלקוח) חלה האחריות לספק ללקוח מסך מתנה.
 1. סייגים למימוש:
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
  • אין כפל מבצעים.
  • אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבות.
  • ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
 1. מדיניות ביטול

ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 • המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א - 2010.
 • המוצר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף לאמור בדין
 1. כללי
 • מינימום יחידות למבצע: 600 יחידות סה"כ.
 • אחריות למסכים: 3 שנים.
 • המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
 • קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת: hye.co.il.
 • המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי הטלוויזיות וההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
 • האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר.

 

קבוצת ח.י.