תקנון לקוחות: מבצע XBOX במתנה

תקנון מבצע:

 1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י. או החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות הפרטיים בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 1. ההטבה
 • כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיות מהדגמים המשתתפים במבצע להלן יהיה זכאי לקבל במתנה   XBOX ONE S לבן כפי שקיים במלאי באותה העת, בכפוף לתקנון זה.
 • הדגמים המשתתפים במבצע (להלן:"המסכים/ המסך")

גודל

מק"ט

55"

55SJ800Y

55"

55SJ950Y

55"

OLED55B6Y

55"

OLED55C6Y

55"

OLED55C7Y

65"

65SJ800Y

65"

65SJ950Y

65"

OLED65C6Y

65"

OLED65C7Y

65"

OLED65E6Y

65"

OLED65E7Y

65"

OLED65G7Y

65"

OLED65W7Y

75"

SJ955Y75

77"

OLED77G7Y

77"

OLED77W7Y

86"

SJ957Y86

 • שווי המתנה כ 1290 ₪.
 1. תקופת המבצע

המבצע יחל ב-  20/08/2017  ועד לתאריך  15/10/2017  ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים.

 1. מימוש ההטבה
 • תקופת מימוש – רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל
 • תנאי המימוש:
 • למימוש הטבת המבצע הרוכש מחויב להשתמש בהובלה של ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ (להלן:"ח.י. שירות") ישירות למענו כפי שמופיע בחשבונית.
 • ההטבה תימסר במעמד ההובלה של המסך ע"י ח.י. שירות ובאמצעותם לכתובת המופיעה על גבי החשבונית בלבד. אין אפשרות לקבל את המתנה בחנות.

 סייגים למימוש:

  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
  • אין כפל מבצעים.
  • אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבות.
  • ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל
 1. מדיניות ביטול

ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 • המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א – 2010 וכן בהתאם לאמור חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובכפוף לדין.
 • המוצר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
 • מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף לאמור בדין
 1. כללי
 • מינימום יחידות למבצע: 1000 יחידות.
 • אחריות למסך: 3 שנים.
 • אחריות ל-XBOX ONE-S האחריות על המוצר היא לשנה בהתאם לתעודת האחריות מבית מיקרוסופט.
 • תמיכה טכנית מענה בשפה העברית: 1809213326
 • המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
 • קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 •  המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:      hye.co.il

 • וכן המבצע יחול על לקוחות שירכשו את המסך באתרי הסחר המורשים של החברה, ע"פ הרשימה המתעדכנת באתר החברה בכתובת  http://www.hye.co.il/distributors/ecommerce/
 • המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי ההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
 • האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר.