תקנון מבצע אוזניות אלחוטיות במתנה

11/04/18


תקנון מבצע אוזניות אלחוטיות במתנה

1. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י. או החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות הפרטיים בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. ההטבה
• כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיות מהדגמים המשתתפים במבצע להלן יהיה זכאי לקבל במתנה אוזניות אלחוטיות יוקרתיות מעוצבות עם מסנן רעשים אקטיבי B&O Play H8i כפי שקיים במלאי באותה העת, בכפוף לתקנון זה.
• הדגמים המשתתפים במבצע (להלן:"המסכים/ המסך")
גודל מק"ט
65" OLED65B7Y
65" OLED65C7Y
65" OLED65E7Y
65" OLED65G7Y
65" OLED65W7Y

• שווי המתנה כ 2000₪.

3. תקופת המבצע
המבצע יחל ב 17/04/2018 -ועד לתאריך 22/05/2018 ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין השניים.

4. מימוש ההטבה
• תקופת מימוש – רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל.
• תנאי המימוש:
• למימוש הטבת המבצע הרוכש מחויב להשתמש בהובלה של ח.י. שירות ולוגיסטיקה בע"מ (להלן:"ח.י. שירות") ישירות למענו כפי שמופיע בחשבונית.
• ההטבה תימסר במעמד ההובלה של המסך ע"י ח.י. שירות ובאמצעותם לכתובת המופיעה על גבי החשבונית בלבד. אין אפשרות לקבל את המתנה בחנות.
• סייגים למימוש:
o אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
o אין כפל מבצעים.
o אין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבות.
o ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל

5. מדיניות ביטול
ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
• המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א - 2010.
• המוצר הוחזר בשלמותו, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית.
• מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל שימוש ובכפוף לאמור בדין

6. כללי
• מינימום יחידות למבצע: 500 יחידות.
• אחריות למסך: 3 שנים.
• אחריות לאוזניות – שנתיים.
• תמיכה טכנית לאוזניות ניתנת ע"י חברת ביקונקט טכנולוגיות בע"מ בטלפון 08-9403300.
• המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
• קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
• המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת: www.hye.co.il.
• המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
• החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי הטלוויזיות וההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
• האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר.