תקנון מבצע HISENSE - הכל נשאר במשפחה

                                                                                                                        23.5.18

תקנון "הכל נשאר במשפחה"

 1. הגדרות:
  • עורכת התחרות : סינודן בע"מ, ח.פ.514854124,  מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, טלפון – 09-7631515, פקס – 074-7551652 להלן: "סינודן" או "עורכת התחרות"
  • שם התחרות: "הכל נשאר במשפחה"
  • משך תקופת התחרות : ציום 24.5.18 ועד ליום 20.6.18
  • "זכאי להשתתף בתחרות" או "משתתף/ים" – מי שמלאו לו 18 שנים, מילא את פרטיו המלאים כולל את הסיבה מדוע לו מגיע לזכות בעמוד הנחיתה בכתובת http://worldcup.hisenseil.co.il/p/25694 
   (להלן: "עמוד הנחיתה") וסימן בו כי הוא מאשר לקבל דברי פרסומת.
  • "הוועדה": שבוע ימים לאחר סיום התחרות, עורכת התחרות תכנס וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים שידונו ביניהם למי מגיע הפרסים ודירוג מקומות הזכייה בין כל המשתתפים ושעומדים בתנאי התחרות.
  • "הפרסים" :
 • טיסה זוגית לפריז הכוללת טיסה + לינה + הופעה קברט.
 • לילה לזוג במלון בראשית במצפה רמון.
 • יום פינוק זוגי בספא שבע של מלון הילטון תל אביב.
 1. מקום ומועד קיום התחרות:

2.1     במהלך תקופת התחרות יהיו פרסומים שונים במדיות השונות, כגון בפייסבוק עמוד הבית של החברה, באתר הבית של החברה, בגוגל ועוד שמציגים את המותג הייסנס, ומציעים לציבור להירשם לתחרות. עורכת התחרות תאפשר למשתתפים למלא את פרטיהם ולציין סיבה מדוע להם מגיע לזכות בפרס,  כפי שיופיע בעמוד הנחיתה ולהשתתף בתחרות.

 • הוועדה תתכנס כשבוע ימים לאחר סיום התחרות והורדת דף הנחיתה מהאוויר.
 1. פרסום תוצאות התחרות :
 • תוצאות התחרות יפורסמו באמצעות הודעת דוא"ל שתשלח לזוכה לכתובת הדוא"ל שמולאה בטופס ההשתתפות על-ידי המשתתף ו/או בפייסבוק של עורכת התחרות ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת התחרות תמצא לנכון.
 • הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של הזוכה בפרס.
 • עורכת התחרות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לכלול בפרסומי תוצאות התחרות גם פרטים נוספים על הזוכה בפרס, תמונתו ועוד.

 

 1. הוועדה:
 • עורכת התחרות מינתה וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים ובניהם: מנהל שיווק, מנהלת מרקום ומנהל מוצר.
 • הוועדה תתכנס כשבוע ימים לאחר סיום התחרות והורדת האפשרות להצטרף לתחרות.
 • הוועדה בדיון פתוח תבחר את 3 המשתתפים שלדעתה נתנו הסבר הכי יצירתי מדוע להם מגיע לזכות בפרס. תדרג את בחירותיה לפי מקום ראשון שני ושלישי.
 • הדיון בוועדה לא יכלול את שמות המשתתפים אלא רק מספרים על מנת לא להטות את הבחירה.
 1. אופן התחרות ושיטת הזכייה בה:
 • בתקופת התחרות כל מי שזכאי להשתתף בפעילות, מוזמן למלא את פרטיו בטופס ההשתתפות המצוי בעמוד הנחיתה ויכלול הסבר יצירתי מדוע לדעתו הוא חושב שמגיע לו לזכות בפרס.
 • עורכת התחרות תנפיק דוח אקסל בו יופיעו כל המשתפים לפי מספר סידורי. במקביל תכין פתקים בעלי מספרים סידוריים כפי שמופיע בדוח האקסל לצד ההסבר בלבד של המשתתף. הוועדה תקרא את כל הפתקים ותחליט מי הם השלושה הכי ייצירתיים בעיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לבסוף הוועדה תחליט מבין שלושת הפתקים האחרונים שיוותרו בידה למי מגיע לזכות במקום הראשון, השני והשלישי. המקום הראשון שייבחר ע"י הוועדה יותאם למספר הסידורי בקובץ אקסל ויזכה את המשתתף שפרטיו מופיעים בטופס ההשתתפות בפרס הראשון. ההסבר השני שייבחר יותאם למספר הסידורי בקובץ אקסל ויזכה את המשתתף שפרטיו מופיעים בטופס ההשתתפות בפרס השני. הפתק השלישי שייבחר יותאם למספר הסידורי בקובץ אקסל ויזכה את המשתתף שפרטיו מופיעים בטופס ההשתתפות בפרס השלישי.
 • טופס השתתפות לא מלא ו/או טופס השתתפות שאינו תקין מכל סיבה אחרת ו/או מכל סיבה שהיא– ייפסל וההסבר לא יעלה כלל לדיון בוועדה.
 1. הפרס:
  • מקום ראשון – טיסה זוגית לפריז הכוללת טיסה + לינה 3 או 4 לילות (מלון עד 4 כוכבים) + הופעת קברט (להלן:"השובר"). הזוכה יקבל שובר כללי של חברת איסתא.  הזוכה יוכל להחליט את מועד הטיסה ומיקום המלון מתוך רשימה המצויה באיסתא ויהיה עליו לתאם ולסגור את מלוא הפרטים (מועד טיסה ומלון) מול איסתא. גובה הפרס יהיה עד 1500 אירו לשובר. השובר יהיה תקף למימוש לשישה חודשים ממועד הזכייה למעט אם החברה החליטה אחרת.
  • מקום שני – לילה לזוג במלון בראשית במצפה רמון מקבוצת אקסקלוסיב קולקשיין של ישרוטל, למימוש בימים א'-ד' (להלן:"שובר לינה במלון"). תוקף שובר לינה במלון תקף לשנתיים מיום הזכיה. שווי השובר 1,480 ₪.
  • מקום שלישי – יום פינוק זוגי בספא שבע של מלון הילטון תל אביב, הכולל מסאז' 60 דקות, כניסה לכל מתחמי הספא, כניסה לבריכת המלון וארוחת בוקר. ניתן למימוש בימים א'-ו' בתיאום מראש מול הספא. שווי השובר – 900 ₪ (להלן:"יום פינוק זוגי").
  • יתר תכונותיו ופרטיו של הפרס יקבעו לפי שיקול דעתה המוחלט של עורכת התחרות.
 1. קבלת הפרס:
 • לאחר הזכייה תיצור קשר עורכת התחרות בטלפון לפי המספר שנמסר בטופס ההצטרפות, עם הזוכים שיעבירו לעורכת התחרות צילום תעודה מזהה, לאחר שעורכת התחרות תזהה את המשתתפים שזכו, היא תפרסם את הזכייה ובכלל זה את שמות הזוכים ו/או תמונתם ו/או כתובתם ו/או כל פרט שתמצא לנכון לפרסם בעיתונות ו/או בכל מדיה. הזוכים ימסרו לעורכת התחרות את מלוא הנתונים.  איסוף הפרס יהיה ממשרדי עורכת התחרות שברחוב התע"ש 14 כפר סבא בתיאום מראש.
 • כל משתתף בהגרלה מאשר בעצם השתתפותו, כי אם יזכה בתחרות יעביר לידי עורכת התחרות את תמונתו עם הפרס ו/או יערכו עמו סרטון וידאו ובנוסף יאשר פרסום של תמונתו ו/או סרטון הווידאו בפייסבוק ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות.
 • קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
 • לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף.

 

 

 1. כללי
  • לא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת התחרות ו/או הוועדה בדבר עמידתם של הזוכים בתנאים שיזכו אותם בפרס אינה נכונה.
  • בהגרלה לא ישתתפו עורכת התחרות מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיה (בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
  • המשתתפים בתחרות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר הקשור בתחרות במישרין ו/או בעקיפין, לרבות טענה ו/או תביעה בגין נזק כלשהו .
  • לא ניתן לערער על תוצאות התחרות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת התחרות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
  • ככל שהתעורר אצל עורכת התחרות חשד, כי זוכה בהגרלה לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בתחרות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולכנס את הוועדה בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו.
  • לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת התחרות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכים אחרים במקומם.
  • רישומי עורכת התחרות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לתחרות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור.
  • עורכת התחרות רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת התחרות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • הזוכים פוטרים את עורכת התחרות ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו.
  • תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת התחרות בכתובת: hye.co.il