תקנון מבצע WD


◄ הפניה לתנאים והתניות
המשתתפים מסכימים להיותם כפופים ומחויבים לתנאים ולהתניות.
כל מידע או הוראות המפורסמים על-ידי מקדם המכירות אודות מבצע קידום המכירות ב- "http://assassinscreed.com/wdredeem" מהווים חלק מהתנאים וההתניות.
I. מקדם המכירות
1. Western Digital UK Limited, Hamilton House, Regents Park, Kingston Road, Leatherhead KT22 7PL.
II. תקופת מבצע קידום המכירות
2. מבצע קידום המכירות יחל בשעה "09:00 זמן מרכז אירופה (IDT)" בתאריך " 12 באוקטובר 2018" עבור כל הקמעונאים המשתתפים הרשומים והמוגדרים בהמשך. מבצע קידום המכירות ימשיך עבור כל הקמעונאים המשתתפים עד לשעה "23:59 זמן מרכז אירופה (IDT)" בתאריך "12 בינואר 2019" ("תקופת מבצע קידום המכירות").
III. כשירות והתאמה
3. על מנת להיות כשיר וזכאי להשתתף במבצע קידום המכירות, עליך להיות תושב של אחת מהמדינות הבאות – דנמרק, צרפת, גרמניה, ישראל, איטליה, פולין, ספרד, שוודיה, שוויץ, להיות בן 18 ומעלה ("משתתף" או "אתה").
4. עובדים, סוכנים או כל חברה בקבוצה של מקדם המכירות וכן כל אדם אחר המקושר באופן מקצועי למבצע קידום מכירות זה, אינם כשירים או זכאים להשתתף בו.
5. מבצע קידום המכירות זמין אך ורק למשתמשי קצה (למשל, לא לשום עסק או מפיץ)

6. המשתתפים יכולים להגיש תביעה אחת (1) לכל היותר עבור כל מוצר נרכש המשתתף במבצע קידום המכירות וכן תביעה אחת (1) לכל היותר במהלך תקופת מבצע קידום המכירות.
7. מבצע קידום מכירות זה אינו תקף יחד עם שום הצעה או הנחה אחרת.
IV. הצעה
8. משתתפים אשר רוכשים WD Blue 1TB SSD או WD Blue 2TB SSD, WD Black 500GB SSD או WD Black 1TB SSD חדש (דהיינו, לא משומש/מיד שניה) הכלול ברשימה המופיעה מטה (כל אחד מהם הינו "מוצר המשתתף במבצע קידום המכירות"), מקמעונאי משתתף הכלול ברשימה המופיעה מטה (כל אחד מהם הינו "קמעונאי משתתף") במהלך תקופת מבצע קידום המכירות, יהיה זכאי לתבוע קוד קידום מכירות של Ubisoft© ("קוד פרס") אשר בו ניתן לעשות שימוש על-מנת לממש (לפני 12 בפברואר 2019) עותק דיגיטלי מורשה אחד (1) בחינם של Assassin’s Creed Odyssey Standard Edition (אשר יהיה זמין להורדה החל מה- 5 באוקטובר 2018), ("התוכן").
קמעונאים משתתפים:

מוצרים/דגמים משתתפים:

9. קוד הפרס אינו ניתן להעברה, אינו זמין למכירה חוזרת ולא קיימת חלופה כלשהי לקבלת כסף מזומן. במקרה של נסיבות בלתי צפויות, מקדם המכירות יכול להחליף את קוד הפרס תמורת פרס בעל ערך זהה או גבוה יותר.
V. כיצד ניתן לתבוע
10. על-מנת לתבוע, על המשתתפים לבצע את הפעולות הבאות ("תביעה"):
א. במהלך תקופת מבצע קידום המכירות, רכוש מוצר המשתתף במבצע קידום המכירות מקמעונאי המשתתף במבצע וספק כל מידע אשר נדרש על-ידי הקמעונאי המשתתף בנקודת הרכישה.
ב. קבל את קוד הפרס מהקמעונאי המשתתף במבצע, אשר יסופק על-ידי קמעונאי נבחר.
ג. בין השעה "09:00 זמן מרכז אירופה (IDT)" בתאריך "12.10.18" לבין השעה "23:59 זמן מרכז אירופה (IDT)" בתאריך "12.01.19" ("תקופת המימוש"):
i. גש ל- http://assassinscreed.com/wdredeem.
ii. כנס באמצעות נתוני האישור הקיימים שלך של Uplay או צור חשבון חדש.
iii. הקש את קוד הפרס, השלם את המידע הנדרש אודות המוצר והגש, הכל עוד לפני השעה "23:59 זמן מרכז אירופה (IDT)" בתאריך "12.02.19". קודי פרס אשר יופעלו לאחר תאריך זה לא יתקבלו.
iv. זמן קצר לאחר מכן תקבל דוא"ל אישור מ- Ubisoft. התוכן יופיע בחשבון ה- Uplay שלך, לכל המוקדם החל מהתאריך ה-5 באוקטובר 2018, וזה הזמן בו תוכל להוריד את התוכן.
11. אם הנך זקוק לסיוע כלשהו באופן כללי בכל הנוגע למבצע קידום המכירות, אנא צור קשר עם support.wdc.com/ubisoftpromo.
12. אם הנך חווה בעיה טכנית או אם אינך מקבל דוא"ל אישור מ- Ubisoft תוך שבעה (7) ימים מאז הגשת התביעה, אנא צור קשר עם התמיכה הטכנית של Ubisoft בכתובת https://support.ubi.com (לגבי דוא"ל האישור, תוך שלושים (30) יום מאז הגשת התביעה).
13. אם התביעה תחשב ככזו שלא הוגשה באופן תקין, תקבל הודעה באמצעות הדוא"ל וכן תוצע לך האפשרות לספק את המידע הנדרש תוך שבעה (7) ימים. אם אף תשובה אינה מתקבלת תוך שבעה (7) ימים מאז משלוח הדוא"ל, התביעה תסומן כמבוטלת ופגת תוקף ולא תהיה זכאי עוד לקבל את קוד הפרס.
14. תביעות שאינן שלמות או פגומות ייחשבו לבטלות ופגות תוקף. מקדם המכירות אינו מקבל על עצמו שום אחריות לגבי אירועים הקשורים לנתונים אבודים, מושהים או פגומים אשר אירעו במהלך התקשרויות או העברות של תביעות.
15. מקדם המכירות שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו המוחלט, לפסול תביעות אשר אותן הוא מחשיב ככאלו שאינן עונות על התנאים וההתניות הללו.
16. רכישת מוצר המשתתף במבצע קידום המכירות לאחר פקיעת תקופת מבצע קידום המכירות, לא תזכה את הרוכש בתנאים של מבצע קידום מכירות זה. כל קוד פרס אשר יופעל לאחר פקיעת תקופת המימוש לא יתקבל.
17. אם ברצונך להחזיר את המוצר המשתתף במבצע קידום המכירות אותו רכשת לאחר הגשת התביעה, התביעה תהפוך לבטלה ופגת תוקף. עליך לבטל באופן מיידי את התביעה על-ידי יצירת קשר עם הקמעונאי הרלוונטי המשתתף במבצע באמצעות קוד הפרס שלך. מקדם המכירות שומר לעצמו את הזכות לבדוק עם כל קמעונאי המשתתף במבצע באם מוצר המשתתף במבצע קידום המכירות אכן הוחזר, ועל-ידי הגשת התביעה, הנך מסכים לאפשר למקדם המכירות לבצע פעולה זו.
18. תחומים חוקיים של המשחק: © 2018 Unisoft Entertainment. כל הזכויות שמורות. Assassin's Creed, Ubisoft והלוגו של Ubisoft הינם סימנים מסחריים רשומים וכאלה שאינם רשומים של חברת Ubisoft Entertainment בארה"ב ו/או בכל מדינה אחרת.